Πνευματικά δικαιώματα Οδηγία 96/9/ΕΚ

Εκτύπωση

Πρόσφατη νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απόφαση 2014 (19/12/2013)

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων έχει την έννοια ότι επιχείρηση που θέτει σε διαδικτυακή λειτουργία θεματική μεταμηχανή αναζήτησης, προβαίνει σε επαναχρησημοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου προστατευόμενης βάσης δεδομένων εφόσον:

1)  η μηχανή αναζήτησης  παρέχει στον τελικό χρήστη τυποποιημένο έγγραφο

 

αναζητήσεως το οποίο έχει κατ' ουσίαν τις ίδιες λειτουργικές ιδιότητες με το τυποποιημένο έγγραφο της βάσεως δεδομένων

2)  μεταφράζει "σε πραγματικό χρόνο" τις εντολές αναζήτησης που διαθέτει η βάση δεδομένων με συνέπεια να εξερευνά όλα τα δεδομένα των εν λόγω βάσεων, και

3) εμφανίζει στον τελικό χρήστη τα ανευρεθέντα αποτελέσματα με την εξωτερική μορφοποίηση του ιστοτόπου της, συνενώνοντας μεν τις περιπτώσεις επαναλήψεως πλην όμως κατά σειρά η οποία βασίζεται σε κριτήρια παρεμφερή αυτών που χρησιμοποιεί η μηχανή αναζητήσεως της οικείας βάσεως δεδομένων για να εμφανίσει τα αποτελέσματα.

 

πνευματικά δικαιώματα