Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στοιχεία μετακίνησης από την Google

Εκτύπωση

Ελλάδα. Στατιστικά συσχετιζόμενα με τον covid 19 για χρήση από τους αξιωματούχους Υγείας

Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά μετακίνησης από την Google

H google προχώρησε σήμερα στην δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις μετακινήσεις των Ελλήνων με ημερομηνία 29/3/2020.

Στη σχετική ανάρτησή της η Google αναφέρει ότι τα στοιχεία είναι συγκεντρωτικά, αφορούν τις συσκευές που συνδέονται μέσω των υπηρεσιών της και είναι ανωνυμοποιημένα.

Η δημόσια διάθεση τους θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σκοπεύει να βοηθήσει τους αξιωματούχους της υγείας στις έρευνές τους σχετικά με τον Κορωνοϊό.

Ειδικότερα η ανωτέρω έκθεση/ ανάρτηση συμπεριλαμβάνει και δήλωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα την οποία παραθέτουμε αυτολεξεί (στα αγγλικά):

"Preserving privacy

These reports were developed to be helpful while adhering to our stringent privacy protocols and protecting people’s privacy. No personally identifiable information, like an individual’s location, contacts or movement, is made available at any point.

Insights in these reports are created with aggregated, anonymized sets of data from users who have turned on the Location History setting, which is off by default. People who have Location History turned on can choose to turn it off at any time from their Google Account and can always delete

Location History data directly from their Timeline.

These reports are powered by the same world-class anonymization technology that we use in our products every day and that keep your activity data private and secure. These reports use differential privacy, which adds artificial noise to our datasets enabling high quality results without identifying any individual person. These privacy-preserving protections also ensure that the absolute number of visits isn’t shared.

Προφανώς εγείρονται ζητήματα πλήρους συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό, τον Ν. 4624/2019 και της Οδηγίες της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα προς διερεύνηση.

Παρακάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος πρόσβασης στο έν λόγω αρχείο (εξωτερικός σύνδεσμος ιστοσελίδας google όπου ισχύουν οι όροι χρήσης της Google)

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-03-29_GR_Mobility_Report_en.pdf

 

πηγή: google