Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Δευτέρα, 29 Μαϊ 2023

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

ΔΕφΑθ 2374/2012

Πρόεδρoς: Γεωργία Ζάκη

Εισηγητής: Χρήστος Κεϊμαλής

Δικηγόροι: Β. Τσιότσικας, Κ. Πενταγιώτης

 

 

 

Η άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής στα πολιτικά δικαστήρια δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία σε αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια.

«…2. Επειδή, υπό του εναγομένου Δήμου προβάλλεται ότι η υπό κρίση αγωγή είναι απαράδεκτη, λόγω εκκρεμοδικίας, προκληθείσης εκ της υπ’ αυτού ασκήσεως ανακοπής κατά της σε βάρος του εκδοθείσης, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενάγοντος, 18265/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικώς με τις ίδιες ως άνω αξιώσεις… 3. Επειδή, ο ως άνω ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος ως δικονομικώς αβάσιμος, αφού υπό των σχετικών με την αγωγή διατάξεων του ΚΔΔ (άρθρα 71-78) δεν προβλέπεται πρόκληση εκκρεμοδικίας, καθιστώσης απαράδεκτη την άσκηση αγωγής, εκ της ασκήσεως του προαναφερόμενου ένδικου βοηθήματος (της ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής), της εν λόγω εννόμου συνέπειας (απαράδεκτο) επερχόμενης, κατά το άρθρο 76 του εν λόγω Κώδικος, μόνο υπό την προϋπόθεση της ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ασκήσεως αγωγής από τον ίδιο ενάγοντα και με το ίδιο αντικείμενο με την ήδη ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων ασκηθείσα τοιαύτη. Κατόπιν τούτου, η υπό κρίση αγωγή, συντρεχουσών εν προκειμένω, τόσο των λοιπών εν γένει νομίμων προϋποθέσεων του παραδεκτού αυτής, όσο και της προκείμενης, αρνητικής, τοιαύτης (ανυπαρξία εκκρεμοδικίας), ασκείται παραδεκτώς ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα