Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Έννοια διοικητικής σύμβασης ΔΕΑ 3848/2015
Παρασκευή, 29 Σεπ 2023

Έννοια διοικητικής σύμβασης ΔΕΑ 3848/2015

Απευθείας ανάθεση - Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Αριθμός: 3848/2015


Επειδή, όπως συνάγεται από το νομικό πλαίσιο που εκτέθηκε στην υπ’ αριθ. 2 σκέψη της παρούσας, με την ανακοίνωση στην ενάγουσα των πράξεων ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών, που εκδόθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής(…) η οποία προφανώς έλαβε χώρα κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες εκδόσεως τους, αφού κατά τις ημερομηνίες αυτές (…) παρασχέθηκαν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες, καταρτίστηκε πλήρως το ενοχικό συνάλλαγμα μεταξύ της ενάγουσας εταιρείας και της εναγόμενης Περιφέρειας (ΣτΕ 2277/2008, 1107/2003, 3763/1999 κ.α.), τα δε έγγραφα των συμβάσεων που τυχόν θα ακολουθούσαν θα είχαν μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα των ήδη συναφθεισών συμβάσεων. Οι συμβάσεις δε αυτές είναι διοικητικές, καθόσον το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ν.π.δ.δ., με αυτές εξυπηρετείται πρόδηλος δημόσιος σκοπός και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 118/2007, οι οποίες εξασφαλίζουν στην εναγόμενη υπερέχουσα θέση έναντι της ενάγουσας εταιρείας. Τα παραπάνω δεν αναιρούνται από το ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπεγράφησαν στη συνέχεια έγγραφες συμβάσεις, καθόσον είναι δυνατή η διάγνωση του κανονιστικού καθεστώτος (π.δ. 118/2007) που διέπει τις εν λόγω συμφωνίες, από τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες αποφάσεις ανάθεσης, από τον Περιφερειάρχη Αττικής, στην ενάγουσα εταιρεία και η διαπίστωση της υπάρξεως σχέσεως  δημοσίου δικαίου μεταξύ των συμβαλλομένων. Εξάλλου δεν μπορεί να γίνει παρεμπίπτων έλεγχος από το παρόν Δικαστήριο των πράξεων αναθέσεως των ανωτέρω εργασιών στην ενάγουσα, οι οποίες εφόσον δεν προκύπτει ότι έχουν ανακληθεί από τη διοίκηση ή ακυρωθεί δικαστικώς παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες. Επομένως η αγωγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά της.
…8. Επειδή ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη ευθεία αγωγή εκ συμβάσεως, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ανωτέρω ποσό… από την 11-3-2013 (μετά την πάροδο 60 ημερών, από την επομένη υποβολής των ένδικων τιμολογίων) έως την εξόφληση, με τους τόκους υπερημερίας που ορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ/τος 166/2003.

 

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα