Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Πορνογραφία ανηλίκων
Παρασκευή, 29 Σεπ 2023

Πορνογραφία ανηλίκων

ΜΟΔ Αθηνών 581/2016

Παιδική πορνογραφία 348Α ΠΚ - επιβαρυντικές περιστάσεις

α) Η διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 4β ΠΚ εφαρμόζεται εν προκειμένω όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 12 του ν. 3727/2008 για όλο το χρονικό διάστημα τέλεσης του αδικήματος, ήτοι από 8.1.2008 έως και 6.12.2011, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του μερικότερου χρονικού διαστήματος από 8.1.2008 έως 17.12.2008 - που ανάγεται σε χρόνο κατά τον οποίο το συγκεκριμένο άρθρο ίσχυε όπως είχε τροποποιηθεί με το ν. 3625/2007, προβλέποντας ως επιβαρυντική περίσταση τη χρησιμοποίηση (στην παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας) ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του - σε κάδε περίπτωση διότι επί διαδοχικής ισχύος περισσότερων ποινικών νόμων, εφαρμοστέος για το σύνολο του κατ' εξακολούθηση αδικήματος {που δεν αφορά περιουσιακή βλάβη) είναι ο ισχύων κατά την τέλεση της τελευταίας μερικότερης πράξης ποινικός νόμος, ακόμη κι αν αυτός είναι αυστηρότερος, αρκεί και οι προηγούμενες πράξεις να ήταν αξιόποινες (ΑΠ 1058/1986 ΠΧρ.1986, ΑΠ 1375/1983 ΠΧρ 1984, 301 ΑΠ 172/1983, 725 παγ.νμλγ.)

β) Κατά το σαφές γράμμα της διάταξης του άρθρου 348Α παρ. 4β ΠΚ, όλες οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, όταν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος, και, επομένως, η επίταση της ποινής δεν αφορά μόνο την πράξη της παραγωγής. Η επιβαρυντική περίσταση (χρησιμοποίηση στην παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος), η οποία επηρεάζει την αρνητική αξιολόγηση της πράξης έτσι ώστε αυτή να αναβιβάζεται κατά νόμο από πλημμέλημα (βλ. παρ. 1 και 2 του άρθρου 348Α ΠΚ) σε κακούργημα, αφορά βεβαίως την πράξη του δράστη της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας, επιπλέον όμως, συγκαθορίζει, επιτείνοντας, το άδικο και των λοιπών πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 348Α ΠΚ, ήτοι αυτών της προσφοράς, πώλησης, διάθεσης, διανομής κτλ. υλικού παιδικής πορνογραφίας, επισείοντος την βαρύτερη τιμωρία των δραστών όταν το υλικό αυτό αφορά σε ανηλίκους νεώτερους των δέκα πέντε ετών. Και ναι μεν ο δράστης της παραγωγής είναι, εκ των πραγμάτων, σε εγγύτερη επαφή με το ίδιο το θύμα της πράξης του, αντίστοιχη, ωστόσο, διαβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης αρμόζει και στις υπόλοιπες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 348Α ΠΚ, ο δράστης της οποίας ναι μεν δεν τελεί σε εγγύτητα προς το ίδιο το θύμα, πλην όμως είναι αυτός που αποδέχεται και φέρνει στη σφαίρα της εξουσίας του το υλικό, το οποίο διαβαθμιζόμενο αναλόγως της ηλικίας των ανηλίκων των οποίων η εικόνα αποτυπώνεται σ' αυτό, συνεπάγεται διαβάθμιση και της ποινικής τους αξιολόγησης, σε πρώτο μεν στάδιο από τον νομοθέτη, ο οποίος, με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου, καθορίζει πότε η πράξη είναι πλημμέλημα και πότε κακούργημα, σε δεύτερο δε στάδιο από τον δικαστή, κατά την επιμέτρηση της ποινής που πρέπει να επιβληθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι αντίθετη ερμηνεία, ώστε να θεωρηθεί ότι η εν λόγω επιβαρυντική περίσταση αφορά μόνον στον «παραγωγό» τέτοιου υλικού, θα ερχόταν σε αντίθεση τόσο προς το σαφές γράμμα του νόμου όσο και προς στην βούληση του νομοθέτη (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν. 3727/2008), η οποία συνίσταται στην αποτελεσματικότερη αποτροπή από την τέλεση του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων και συνακόλουθα, στη μεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων, στόχοι οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν με την απειλή των ίδιων δυσμενών (ποινικά) συνεπειών τόσο σε βάρος του παραγωγού υλικού παιδικής πορνογραφίας όσο και του αποδέκτη του εν λόγω υλικού, αφού, σύμφωνα με τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης, η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους του δεύτερου συμπαρασύρει σε περιορισμό την δράση του πρώτου.

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα