Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Πνευματικά δικαιώματα - Νομολογία
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Πνευματικά δικαιώματα - Νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
Απόφαση 6011/2017

Στην ανωτέρω απόφαση το Δικαστήριο προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών με την υπόθεση άρθρων του Ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων» και εν ολίγοις επεξήγησε με απόλυτη σαφήνεια τα βασικά άρθρα του νόμου. Συγκεκριμένα:
1.    Πρωτότυπο έργο θεωρείται εκείνο που παρουσιάζει είτε ατομική ιδιομορφία, που κρίνεται με το μέτρο της στατικής μοναδικότητας, είτε ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού ύψους»
2.    Αντικείμενο προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιέχεται στο πνευματικό δημιούργημα. Βάσει δε της διάκρισης μεταξύ μορφής και ιδέας, το περιεχόμενο ενός δημοσιογραφικού άρθρου ή ενός ρεπορτάζ ως απλή ιδέα δεν προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία. Αντιθέτως η πρωτότυπη δημοσιογραφική συγγραφή και σύνθεση, το άρθρο, οι σχολιασμοί, οι κρίσεις και οι αναλύσεις δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας.
3.    Η πρωτοτυπία διακρίνεται από το στοιχείο του νέου. Είναι έννοια υποκειμενική (προσωπική συμβολή του δημιουργού) και αποτελεί βασική προϋπόθεση της προστασίας, ενώ το στοιχείο του νέου στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (μη ύπαρξη άλλου όμοιου πνευματικού δημιουργήματος) και δεν αποτελεί προϋπόθεση προστασίας.
4.    Η παρ. 5 του άρθρου 2 του νόμου περιέχει περιπτώσεις «έργων» που δεν καλύπτονται από την πνευματική ιδιοκτησία, μεταξύ των οποίων οι ειδήσεις.
5.    Η είδηση, ως απλό γεγονός, η πληροφορία, η «γυμνή είδηση» (πληροφορία που αφορά την επικαιρότητα) δεν προστατεύονται γιατί δεν καλύπτουν των προϋπόθεση της πρωτοτυπίας.
6.    Αναφορικά με τα δημοσιογραφικά κείμενα εμπεριέχοντα ειδήσεις, προστατεύεται η διατύπωση των ειδήσεων και των γεγονότων και όχι οι ειδήσεις και τα γεγονότα καθεαυτά (σχολιασμός, ύφος κτλ).
7.    Υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο δημιουργός. Αρχικός δικαιούχος του ηθικού και πνευματικού δικαιώματος είναι ο δημιουργός.
8.    Το ηθικό δικαίωμα παραμένει στο δημιουργό ακόμη και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.
9.    Το νομικό πρόσωπο, ως νομική οντότητα, δεν διαθέτει από τη φύση του την ικανότητα πνευματικής δραστηριότητας που να οδηγεί στη δημιουργία πνευματικού έργου. Συνεπώς δημιουργός μπορεί να είναι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.
10.    Το φυσικό πρόσωπο αποκτά την πνευματική ιδιοκτησία πρωτογενώς, ως έχον την ικανότητα να δημιουργεί, χωρίς να χρειάζεται η τήρηση ορισμένων διατυπώσεων για την κτήση ή την άσκηση του δικαιώματος, ενώ το νομικό πρόσωπο γίνεται δικαιούχος μόνο δευτερογενώς.
11.    Απόκλιση από τον ως άνω κανόνα προβλέπεται για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα (άρθρο 11 – πλασματική κτήση).
12.    Ο κανόνας ότι αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο δημιουργός ισχύει και για τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας. Σημειώνεται ότι το ηθικό δικαίωμα παραμένει στο δημιουργό, μεταβιβάζεται μόνο το περιουσιακό δικαίωμα και δη οι εξουσίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης.

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα