Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία » Ευαίσθητα Δεδομένα. Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα
Κυριακή, 02 Οκτ 2022

Ευαίσθητα Δεδομένα. Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα

Υπόθεση C-136/17

Ο γενικός εισαγγελέας M. Szpunar προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης οφείλουν να ικανοποιούν συστηματικά τις αιτήσεις διαγραφής που αφορούν ευαίσθητα δεδομένα. Οι εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν όμως να μεριμνούν ώστε να προστατεύεται το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης.

Στα προδικαστικά ερωτήματα ερμηνείας τηε Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ 1995, L 281, σ. 31).

Στο πρώτο ερώτημα:

"αν λαμβανομένων υπόψη των ειδικών ευθυνών, ικανοτήτων και δυνατοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης, ισχύει και για αυτούς η απαγόρευση που επιβάλλεται στους λοιπούς υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία ορισμένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων (όπως τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή η σεξουαλική ζωή)",

ο γενικός εισαγγελέας προτείνει ότι η απαγόρευση που προβλέπεται για τους λοιπούς υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που εμπίπτουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες ισχύει και για τις δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης.

Στο δεύτερο ερώτημα:

"αν ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης φέρει υποχρέωση συστηματικής διαγραφής",

ο γενικός εισαγγελέας υπενθυμίζει ότι η οδηγία 95/46 απαγορεύει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Συνεπώς, κατά την άποψή του, η απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων που ισχύει για τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης τον υποχρεώνει να ικανοποιεί συστηματικά τα αιτήματα διαγραφής που αφορούν συνδέσμους προς ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν τέτοια δεδομένα, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία 95/462. Ο γενικός εισαγγελέας εκτιμά, ειδικότερα, ότι οι προβλεπόμενες στην οδηγία 95/46 εξαιρέσεις από την απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων εφαρμόζονται, μολονότι ορισμένες από αυτές φαίνεται να έχουν μάλλον θεωρητική παρά πρακτική εφαρμογή όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης.

Τέλος ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο να δώσει την απάντηση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης οφείλει, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος διαγραφής συνδέσμων που αφορά ευαίσθητα δεδομένα, να σταθμίσει μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και, αφετέρου, του δικαιώματος του κοινού για πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες καθώς και του δικαιώματος του προσώπου από το οποίο προέρχεται η πληροφορία στην ελευθερία έκφρασης.

Ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει, τέλος, το ζήτημα των αιτημάτων διαγραφής συνδέσμων που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν καταστεί ελλιπή, ανακριβή ή παρωχημένα, όπως, για παράδειγμα, τα δημοσιογραφικά άρθρα που αφορούν στάδια δικαστικής διαδικασίας που προηγούνται της τελικής έκβασής της. Ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίο ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης να σταθμίζει, κατά περίπτωση, αφενός, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων κατά τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, το δικαίωμα του κοινού για πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές αφορούν δημοσιογραφικούς σκοπούς ή ότι εντάσσονται στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης.

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα