Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Δευτέρα, 17 Φεβ 2020

Δίκαιο & Τεχνολογία

Πνευματικά δικαιώματα. Δημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλες περιπτώσεις

Δημιουργοί - Μισθωτοί

Το υποκείμενο των πνευματικών δικαιωμάτων
Υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πάντα ο δημιουργός. Βάσει νόμου δημιουργός ενός έργου νοείται ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος επί του έργου.

Περισσότερα...

Πνευματικά δικαιώματα - Νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
Απόφαση 6011/2017

Στην ανωτέρω απόφαση το Δικαστήριο προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση των σχετικών με την υπόθεση άρθρων του Ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων» και εν ολίγοις επεξήγησε με απόλυτη σαφήνεια τα βασικά άρθρα του νόμου. Συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Ο νέος νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα

Νόμος 4481/2017

“ Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο κύριος σκοπός του (πρώτου μέρους) του νόμου (4481/2017) είναι:

A) Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (EE L 84),

Β) Η ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και

Γ) Η τροποποίηση διατάξεων του ν. 2121/1993 (Α΄25).Πνευματικά δικαιώματα: Υπόθεση πρόσβασης στο Pirate bay

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση σε προδικαστικό έρώτημα Ολλανδικού δικαστηρίου που αφορά το Pirate bay και προφανώς παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων:

Η διάθεση στο κοινό και η διαχείριση πλατφόρμας διαδικτυακής ανταλλαγής προστατευόμενων έργων, όπως είναι η πλατφόρμα «The Pirate Bay», μπορεί να συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού μολονότι τα έργα αυτά τα ανεβάζουν στο Διαδίκτυο οι χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής, εντούτοις ο ρόλος των διαχειριστών της είναι καθοριστικός όσον αφορά τη διάθεση των έργων στο κοινό.

Περισσότερα...

Σελίδα 9 από 36

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα