Σφάλμα

Στοιχεία της Ε.Ε. για την προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο

Εκτύπωση

Στοιχεία της Ε.Ε. για την προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο

Άνω του ενός τρίτου των καταγγελιών σχετικά με τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου που απασχόλησαν το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 2007, αφορούσε την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Βάσει έρευνας που διεξήγε η αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. το 2007 η αξία των λιανικών πωλήσεων ηλεκτρονικών αγαθών μέσω διαδικτύου στην Ε.Ε ανέρχεται σε περίπου 7 δις. ευρώ., δηλαδή ένας περίπου στους τέσσερις καταναλωτές στην ΕΕ αγόρασαν μέσω διαδικτύου ένα ηλεκτρονικό προϊόν.

Η έρευνα έδειξε ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα παρείχαν παραπλανητική πληροφόρηση. Συγκεκριμένα:

Σε ποσοστό 66% οι εξεταζόμενοι ιστότοποι πρόβαλαν παραπλανητική πληροφόρηση ως προς τα δικαιώματα των καταναλωτών: οι αγοραστές είτε δεν ενημερώνονται καθόλου είτε ενημερώνονται λανθασμένα σχετικά με το δικαίωμα να ακυρώσουν μια παραγγελία για αγορά εξ αποστάσεως εντός τουλάχιστον 7 ημερών και να επιστρέψουν το προϊόν χωρίς να εξηγούν το λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις οι καταναλωτές παραπλανούνται σχετικά με το δικαίωμά τους να ζητήσουν την επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος επί 2 έτη τουλάχιστον μετά την αγορά.

Σε ποσοστό 45% πρόβαλαν παραπλανητική πληροφόρηση ως προς τη συνολική τιμή του προϊόντος: Παραδείγματος χάριν δεν παρείχαν καθόλου ή δεν ήταν εμφανείς οι πληροφορίες σχετικά με επιπλέον τέλη αποστολής. Τα επιπλέον έξοδα προστίθενται μόνον στο τελευταίο στάδιο πληρωμής. Υπήρχαν δε ιστότοποι που αν και περιελάμβαναν στο τελικό κόστος του προϊόντος τα έξοδα αποστολής, «υπόσχονταν» ή διαφήμιζαν «δωρεάν αποστολή».

Σε ποσοστό 33% δεν προέβαλαν ορθώς και ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνία τους εμπόρου: Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται να αναφέρει με σαφήνεια τα στοιχεία με το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου έτσι ώστε να μπορεί κανείς να απευθυνθεί σ' αυτόν σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα.

(Τα στοιχεία που αναφέρονται προέρχονται από την ακόλουθη ιστοσελίδα της Ε.Ε. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1292&format=HTML&aged)