Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Αρχείο
Πέμπτη, 02 Απρ 2020

Αρχείο

Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

E-mail Εκτύπωση

Νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/1993) Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Δείτε τον νέο νόμο για τα Εμπορικά σήματα εδώ:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679 /2020 (ΦΕΚ Α 71/2020)

Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

άρθρο 4

Το ηθικό δικαίωµα

Περισσότερα...

Ηλεκτρονική Υπογραφή

E-mail Εκτύπωση

Σχετική Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 Προσαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 99/93/ΕΚ. Αφορά το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Απόφαση ΕΕΤΤ 295/63/2003 Κανονισμός Ορισμού Φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής Διαπίστευσης.

Απόφαση ΕΕΤΤ 295/64/2003 Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων.

Περισσότερα...

Εμπορικό Σήμα - Κατοχύρωση - Λογότυπο - Πνευματικά Δικαιώματα

E-mail Εκτύπωση

ΝΟΜΟΣ 2239/1994 (Περί σημάτων) Δείτε και εδώ

ΝΟΜΟΣ 2074/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) Δείτε και εδώ

 

ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 121

Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

 

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

E-mail Εκτύπωση

Αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (e-crime)

Η χρήση του Διαδικτύου έχει κυριολεκτικά εκτιναχθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια και η εμφάνιση νέων φαινομένων και νέων τεχνικών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση αυξημένης ανασφάλειας.

Οι ταχύρρυθμες εξελίξεις του Διαδικτύου και άλλων συστημάτων πληροφοριών έχουν δημιουργήσει έναν εντελώς νέο οικονομικό τομέα και νέες ταχύρρυθμες ροές πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες διέρχονται διαμέσω των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 4

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS