Σφάλμα

Rapidshare και παράνομο υλικό

Εκτύπωση

Το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου υποχρεώνει τη Rapidshare να εμποδίζει τους χρήστες να «συνδέονται» με παράνομο υλικό.

Σύμφωνα με την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου, οι διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων φιλοξενίας αρχείων οφείλουν εφεξής να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδίζουν τη διακίνηση αρχείων, τα οποία ενδέχεται να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, μεταξύ των χρηστών. Βάσει της ίδιας απόφασης η εταιρεία Rapidshare δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πειρατεία. Η εταιρεία είχε την υποχρέωση διαγραφής όλων των ύποπτων για καταστρατήγηση των νομών περί πνευματικής ιδιοκτησίας αρχείων και αναζήτησης νομίμων αρχείων, υποστήριξε το δικαστήριο.
Κατά της Rapidshare στη Γερμανία στράφηκαν η GEMA (ομάδα κατοχύρωσης / προστασίας μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων) και οι εκδοτικοί οίκοι De Gruyter και Campus. Στο παρελθόν, άλλο γερμανικό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η Rapidshare είχε την υποχρέωση να παρακολουθεί το copyright status όλων των μουσικών αρχείων που διακινούνταν μέσω της ιστοσελίδας της.
Όπως επισημαίνεται από πολλούς, στόχος της γερμανικής απόφασης είναι να αποτρέψει τους διαχειριστές διαδικτυακών τόπων φιλοξενίας αρχείων από την αποποίηση των ευθυνών τους σχετικά με την πάταξη της πειρατείας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η κερδοφορία των εταιρειών αυτών εις βάρος των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά ούτε και η αποποίηση των ευθυνών τους με το επιχείρημα ότι την ευθύνη φέρουν οι ανώνυμοι χρήστες του ιστοτόπου τους.   
Σημειώνεται ότι το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε στο παρελθόν κρίνει ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν δύναται να υποχρεωθούν από τα εθνικά δικαστήρια στο ευρύ φιλτράρισμα των δραστηριοτήτων των χρηστών τους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν αυτοί διακινούν παράνομο υλικό. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση του δικαιώματος των επιχειρήσεων να ασκούν ελεύθερα το αντικείμενο εργασιών τους, αλλά του δικαιώματος των χρηστών στην ιδιωτικότητα, την ελευθερία του λόγου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.