Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Δίκαιο & Τεχνολογία

Δικηγόροι - το λειτούργημα εξ αποστάσεως;

Η συμμετοχή των ηλεκτρονικών μέσων στην παροχή νομικών υπηρεσιών το 2019. Η τάση εν μέσω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων το 2020.

Το 2019 διεκπεραιώσαμε το 63% των υποθέσεών μας χωρίς φυσική παρουσία των εντολέων μας στο γραφείο μας. Το ίδιο περίπου ποσοστό παρατηρούμε και το 2020. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη (εισαγωγική) συνάντηση το ποσοστό αυτό αυξάνεται έτι περαιτέρω χωρίς να παρατηρούμε κάμψη της εμπιστοσύνης. Το ποσοστό αυτό αυξάνει σημαντικά στις υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου όμως είναι μικρότερο στις υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στην δεύτερη περίπτωση διαπιστώνουμε την επιθυμία των εντολέων για δια ζώσης παροχή συμβουλών και την ανάγκη τους για εκ του σύνεγγυς διαβεβαίωση στον χειρισμό/ έκβαση των υποθέσεων. Η τάση αυτή αυξάνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας. Συνήθως η συνάντηση για την αξιολόγηση των μαρτύρων είναι το σημείο όπου αυξάνει ο αριθμός και η πυκνότητα της φυσικής παρουσίας των εντολέων μας στο γραφείο μας.

Η πρώτη επαφή με το γραφείο μας διενεργείται σε ποσοστό 48% τηλεφωνικά και σε ποσοστό 52% μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Οι επόμενες επαφές τείνουν να διενεργούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία με ηλεκτρονικά μέσα (email, Viber, signal κλπ).

Στην διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (11-3/2010 – 25/4/2020) υπήρξε σχεδόν καθολική επαφή με τους εντολείς μας με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεφωνικά ακόμη και σε περιπτώσεις που ήταν εφικτή/νόμιμη η φυσική παρουσία των μερών.

Προκύπτει ότι η πανδημία αυξάνει κατακόρυφα την εξ αποστάσεως και με τεχνολογικά μέσα επικοινωνία και χειρισμό των υποθέσεων. Μένει να αξιολογηθεί αν θα παραμείνει η τάση αυτή καθώς και αν αυξάνεται ή μειώνεται η αποδοτικότητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων.

www.itlawyers.gr

Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά μετακίνησης από την Google

Η από 5/4/2020 έκθεση της Google για τα στατιστικά μετακίνησης χρηστών υπηρεσιών Google για την Ελλάδα

 

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_GR_Mobility_Report_en.pdf

itlawyers.gr

Πνευματικά δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων

Εν αγνοία προσβολή δικαιωμάτων στο σήμα τρίτων, εφόσον η αποθήκευση προϊόντων τρίτου που προσβάλλουν το δικαίωμα στο σήμα έγινε χωρίς ο κατέχων να επιδιώκει τους συγκεκριμένους σκοπούς.

Το προδικαστικό ερώτημα που θέτει το γερμανικό δικαστήριο. Αν η αποθήκευση προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί «χρήση» του σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 και του άρθρου 9, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 2017/1001 και, ειδικότερα, «κατοχή» των προϊόντων αυτών με σκοπό την προσφορά ή την εμπορία αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, του οποίου το περιεχόμενο επαναλαμβάνεται, κατ’ ουσίαν, στο άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001.

Το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009 και το άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001 έχουν την έννοια ότι όποιος αποθηκεύει για λογαριασμό τρίτου προϊόντα τα οποία προσβάλλουν δικαίωμα στο σήμα χωρίς να τελεί εν γνώσει της προσβολής αυτής πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει τα προϊόντα προς τους σκοπούς της προσφοράς ή της εμπορίας τους, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, εφόσον ο ίδιος δεν επιδιώκει τους συγκεκριμένους σκοπούς.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

 

της 2ας Απριλίου 2020 (1)

 

«Προδικαστική παραπομπή – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Άρθρο 9 – Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 – Άρθρο 9 – Δικαιώματα που παρέχει το σήμα – Χρήση – Κατοχή προϊόντων προς τους σκοπούς της προσφοράς ή της εμπορίας τους – Αποθήκευση, ενόψει αποστολής, προϊόντων τα οποία προσβάλλουν δικαίωμα στο σήμα και τα οποία πωλούνται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας πωλήσεων»

 

Στην υπόθεση C-567/18,

 

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) με απόφαση της 26ης Ιουλίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της δίκης

 

Περισσότερα...

Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά μετακίνησης από την Google

Ελλάδα. Στατιστικά συσχετιζόμενα με τον covid 19 για χρήση από τους αξιωματούχους Υγείας

Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά μετακίνησης από την Google

H google προχώρησε σήμερα στην δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις μετακινήσεις των Ελλήνων με ημερομηνία 29/3/2020.

Περισσότερα...

Σελίδα 7 από 43

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα