Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Δίκαιο & Τεχνολογία

Ο νέος Νόμος για τα Εμπορικά Σήματα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679/2020 (ΦΕΚΑ Α 71/2020)

Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Η Αρχή»), αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δηµιουργούνται στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών,

Περισσότερα...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΑΠΔΠΧ

για την ενσωμάτωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/680  στον ν. 4624/2019.

 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Αριθµ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/606/24-01-2020

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 1/2020

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση µε διευρυµένη σύνθεση στην έδρα

της την Τρίτη 21.01.2020, σε συνέχεια των από 01.10.2019 και 10.10.2019

συνεδριάσεων, προκειµένου να εξετάσει τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), µε

Περισσότερα...

Πνευματικά δικαίωματα επί λογισμικού- προγραμμάτων Η/Υ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2169/2019

16ο ΤΜΗΜΑ

[…]

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΚΛΗΣΗ

 

Ι. Με την από 20/9/2017 και με αρ.εκθεσ. Καταθ. … κλήση νομίμως επαναφέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου α) η …. και με αρ. Κατάθεσης ../2016 έφεση του …. και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία …. και της εταιρείας με την επωνυμία «…. » και β) η από …. και με αρ. Κατάθεσης …. έφεση της εταιρείας «…» κατά του ως άνω εκκαλούντων, οι οποίες στρέφονται κατά της με αριθμό

Περισσότερα...

Σελίδα 8 από 43

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα