Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Παρασκευή, 16 Απρ 2021
Σφάλμα
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Δίκαιο & Τεχνολογία

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31619 οικ./ΦΕΚ Β 969/22.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Το ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως τα άρθρα 3-4Θ.
2. Το π.δ. 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003) – Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ιδίως το άρθρο 15 αυτού.
3. Το π.δ. 10/2017 (ΦΕΚ 23/Α/2017) - Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.
4. Την κοινή υπουργική απόφαση 70330οικ/2015 -Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
5. Το π.δ. 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
6. Την υπ' αριθμ. 625/27-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Γραμματείας Καταναλωτή - Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με σκοπό την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
7. Τον ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/2012) - Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες - και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 9 της Σύμβασης.
Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ύστερα από τις επισημάνσεις των μελών της συσταθείσας ομάδας εργασίας, καταναλωτικών ενώσεων και φορέων της αγοράς, εγκρίνει:

Περισσότερα...

Διαδικτυακός Εκφοβισμός: Ηθικά και Νομικά ζητήματα

Να προβλεφθεί ειδική νομική υποχρέωση στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να ελέγχουν, περιορίζουν ή και να ευθύνονται για

περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού που γίνεται στους ιστότοπούς τους;

Περισσότερα...

Ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη: Ηθικά ζητήματα & Κώδικας Δεοντολογίας

θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ρομποτικής, όπως π.χ. κανόνων δεοντολογίας και καθορισμού των ευθυνών σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχημάτων από αυτόνομα οχήματα.

Περισσότερα...

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Προσωπικά Δεδομένα στο διαδίκτυο

Ευρήματα Ευρωβαρόμετρου

Μόλις το 15% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι κατέχει απόλυτο έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων στο διαδίκτυο!

Την ίδια στιγμή το 67% των Ευρωπαίων πολιτών ανησυχεί ότι δεν έχει τον έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων στο ιντερνετ.

Βασικά στοιχεία

  • για το 57% των Ευρωπαίων, η αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σοβαρό θέμα

  • το 70% των Ευρωπαίων εκφράζει την ανησυχία ότι οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για διαφορετικό σκοπό από εκείνον για τον οποίο τις συνέλεξαν

  • μόνο το 15% των Ευρωπαίων αισθάνεται ότι ελέγχει πλήρως τις πληροφορίες που παρέχει στο διαδίκτυο

  • το 90% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι σημαντικό να έχει τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

 

Σελίδα 16 από 39

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα