Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Πληροφορίες & Ενημέρωση » Ενημέρωση » Δίκαιο & Τεχνολογία
Σάββατο, 01 Οκτ 2022

Δίκαιο & Τεχνολογία

Πορνογραφία ανηλίκων

Η κατοχή πορνογραφικού υλικού πραγματώνεται με την άσκηση της φυσικής εξουσίας επί του κατεχομένου πορνογραφικού υλικού και την ύπαρξη δυνατότητας διαθέσεως αυτού σε τρίτους, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχει διατεθεί τούτο σε τρίτους.

Περισσότερα...

Cybersecurity για δικηγόρους

Επτά πρακτικές συμβουλές κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) για δικηγόρους:

1. Μην είστε χαλαροί. Θέστε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προτεραιότητα.

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, νωρίς και συχνά.

3. Χρησιμοποιήστε έλεγχο ταυτότητας πρόσβασης δύο παραγόντων (two factor authentication).

4. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης (password manager).

5. Εξετάστε την κρυπτογράφηση για να προστατεύσετε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και τα δικά σας.

6. Εκπαιδεύστε τους συναδέλφους σας σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

7. Αναθεωρείτε συχνά της μεθόδους και τις τεχνικές ασφαλείας που έχετε υιοθετήσει.

 

Πορνογραφία Ανηλίκων

Η ταυτοποίηση χρήστη μέσω διεύθυνσης IP καθίσταται δυσχερής (αν όχι αδύνατη) όταν η συγκεκριμένη IP διεύθυνση αποδίδεται από τον πάροχο σε περισσότερους χρήστες.

Απόσπασμα εισαγγελικής Πρότασης (Αρ. Πρότασης 3729/2021):

...Από την ανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε πως ο χρήστης της ως άνω θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «***» συνδεόταν στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω του ανωτέρω IP Number 178.59.91.130, ο οποίος ανήκει στη βελγική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου «Μ247 LTD» (βλ. το υπ’ άρ. πρωτ.*** έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης). Κατόπιν δε, αρνητικής απάντησης των βελγικών αστυνομικών αρχών να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο του ως άνω IP number μέσω διεθνούς αστυνομικής συνδρομής, προβάλλοντας την αναγκαιότητα σχετικά διεθνούς δικαστικής συνδρομής (βλ. το υπ'αρ. πρωτ. *** έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνηση), ο κ.Ανακριτής εξέδωσε προς τις βελγικές αρχές την υπ'αρ.πρωτ. *** Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Σε απάντηση του ανωτέρω, οι βελγικές δικαστικές αρχές απέστειλαν αντίγραφο του από *** μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νομικού τμήματος της εταιρείας «Nord νΡΝ»,η οποία διαχειρίζεται διευθύνσεις IP (IP addresses ή numbers) της ως άνω βελγικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου «Μ247 Ltd», στο οποίο πιστοποιείται ότι ο ως άνω επίμαχος IP number 178.59.91.130 ανήκει στους servers («εξυπηρετητές») της και ότι είναι πρακτικά αδύνατη η ταυτοποίηση του χρήστη, διότι οι servers της ίδιας παρέχουν κοινώς διαμοιραζόμενους («shared») και χρησιμοποιημένους IP numbers, γεγονός που συνεπάγεται το ότι όλοι οι πελάτες της που συνδέονται στον ίδιο server θα λάβουν και θα χρησιμοποιήσουν τον ίσιο IP number, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτο να συνδεθεί συγκεκριμένος πελάτης με συγκεκριμένο IP number. Σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του κ.Ανακριτή, αστυνομικοί του Α.Τ *** μετέβησαν στην ως άνω οδό ***, όπου, επί κείμενης πολυκατοικίας, δεν εντόπισαν κάτοικο ή πρόσωπο με τα ονομαστικά στοιχεία «****» (βλ. το υπ αρ. πρωτ. *** έγγραφο του Α.Τ Νέας Σμύρνης), η δε αναζήτηση του συγκεκριμένου ατόμου μέσω των αρχείων εξακριβώσεων των ημεδαπών αστυνομικών αρχών καθίσταται αδύνατη, λόγω της έλλειψης σημαντικών και αναγκαίων πρόσθετων στοιχείων ταυτοποίησης όπως το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και η ημερομηνία γέννησης. Προέκυψε πως ο κατηγορούμενος ουδέποτε διέμενε στην ως άνω επίμαχη διεύθυνση αλλά συνεχώς στην οδό **** και πως ουδέποτε ο ίδιος είχε υπάρξει πελάτης ή συνδρομητής της εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με την επωνυμία «CYTA HELLAS ΑΕ» (βλ. το υπ’αρ. πρωτ.*** έγγραφο της εν λόγω εταιρείας, που ο κατηγορούμενος προσκόμισε κατά την προκαταρκτική εξέταση) και πιθανότατα, η επίμαχη prepaid κάρτα του χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του στην υπό διερεύνηση παράνομη συναλλαγή, κατόπιν προηγηθείσας υποκλοπής της, από άγνωστο δράστη μέσω διαμοιραζόμενου IP number πρόσβασης στο internet, που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του.

Συνεπώς δεν προκύπτουν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του κατηγορουμένου *** για την αξιόποινη πράξη της αγοράς και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ανήλικοι που δεν είχαν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους (άρθρα 26,27,348Α παρ.2,3,4 στ.β’ ΠΚ) που φέρεται πως τέλεσε στην Αθήνα στις ***  και συνακόλουθα θα πρέπει το Συμβούλιό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 310 παρ. 1 εδάφ. α' και 311 παρ. 1 εδάφ. α' ΚΠοινΔ., να αποφανθεί να μην γίνει σε βάρος του κατηγορία για την ανωτέρω πράξη"...Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας

Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993. Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.

Άρθρο 48 ν.4821/2021

Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α’ 25), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της υποπαρ. 1, αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον:

α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή

προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής

ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν

ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή

ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη,

χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε

τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή και

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει

τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή

πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου

(IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της

απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα

αναφερόμενα στις περ. α’ και β’.

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 43

ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS
  • >
  • >
  • >

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

News image

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου. Νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος, χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,...

περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

News image

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.   Έχοντας βρει τη χρυσή  τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου...

περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

News image

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία. Η ανάπτυξη...

περισσότερα