Δικηγορικό γραφείο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Συχνές Ερωτήσεις
Σάββατο, 09 Δεκ 2023

Internet

 • Μπορώ να μην εκτελέσω την παραγγελία επειδή δεν πληρώθηκαν τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν?

  Η έλευση των ηλεκτρονικών πληρωμών έδωσε μεγάλη ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς έτσι καταρρίφθηκε ένα από τα τελευταία εμπόδια για την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από απόσταση. Η ηλεκτρονική πληρωμή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο.

  Η δημοφιλέστερη των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι η πιστωτική κάρτα (credit card) και το ηλεκτρονικό χρήμα (e-cash). Η συμβεβλημένη με την τράπεζα εμπορική επιχείρηση οφείλει να δέχεται πληρωμές από καταναλωτή κάτοχο πιστωτικής κάρτας μέσω αυτής αφού πρώτα προβεί σε έλεγχο της γνησιότητας και της ισχύος της κάρτας και λάβει δείγμα της υπογραφής ή ταυτοποιήσει τα στοιχεία του κατόχου. Ειδικά στις συναλλαγές από απόσταση και κυρίως μέσω του ίντερνετ η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα γίνεται εφόσον η εμπορική επιχείρηση λάβει σχετική έγκριση από τον εκδότη (τράπεζα). Έτσι η εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον "εγγυημένα" η επιχείρηση πλέον θα πληρωθεί από την εκδότρια τράπεζα ακόμη και αν για οποιονδήποτε λόγο ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει αυτή. Με αυτό τον τρόπο επέρχεται ασφάλεια στην επιχείρηση ότι θα εισπράξει το ποσό της αγοράς ακόμη και αν ο καταναλωτής αδυνατεί να αποπληρώσει την τράπεζα.

  Τα πλεονεκτήματα της πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας είναι τόσο εμφανή ώστε έχει καταστεί ο δημοφιλέστερος τρόπος πληρωμής στο διαδίκτυο.

  Σε κάθε περίπτωση όμως όπου ο καταναλωτής ολοκληρώσει τις διαδικασίες παραγγελίας οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρήγγειλε εντός της ταχθείσας από την επιχείρηση προθεσμίας πληρωμής. Ειδικότερα πρέπει να απορρέει από την σύμβαση πώλησης από απόσταση που αποδέχεται ο καταναλωτής πριν την αγορά των προϊόντων ο ακριβής χρόνος και τρόπος πληρωμής και το δικαίωμα της επιχείρησης να μην προβεί σε εκτέλεση της παραγγελίας πριν την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος.

  Σημαντικό γι αυτό τον λόγο είναι η προσεκτική κατάρτιση της σύμβασης πώλησης από απόστασης ώστε να διασφαλίζεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η υποχρέωση ή μη της επιχείρησης για αποστολή των προϊόντων πριν την εξόφληση τους προς αποφυγή δημιουργίας ασαφειών που μπορεί να οδηγήσουν σε προβληματικές συναλλαγές με τις ανάλογες συνέπειες.

 • Έχω δικαίωμα να χρεώσω επιπλέον στην τιμή των προϊόντων αν η μεταφορά κοστίζει περισσότερο λόγω απόστασης?

  Η καταρχήν διάκριση των πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται αναλόγως της ιδιότητας αυτών. Οι διατάξεις του Ν. 2251/94 έχουν εφαρμογή όταν ο αποδέκτης των υπηρεσιών έχει την ιδιότητα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται επακριβώς για τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή για την αξία των προϊόντων που παραγγέλνει. Κάθε επιπλέον χρέωση μεταφορικών κλπ πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Όπως και στις λοιπές πληροφορίες που που πρέπει να παρέχονται στον αποδέκτη, αυτές οφείλεται να παρέχονται με τρόπο σαφή και απολύτως κατανοητό.

 • Θέλω να κατασκευάσω ιστοσελίδα για την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.

  Πάρα πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα πως μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί στο ιντερνετ και να πουλήσει τα προϊόντα του από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος φαντάζει δύσκολή υπόθεση που απαιτεί ειδικές γνώσεις και πολύπλοκες ενέργειες.

  Σαφώς και η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (πλατφόρμας) απαιτεί σύνθετες τεχνικές γνώσεις τις οποίες προσφέρουν κατ' αποκλειστικότητα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και που σπάνια το ευρύ κοινό διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις για να κατασκευάσει με αρτιότητα μια τέτοια πλατφόρμα. Αντικειμενικοί παράγοντες που αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας είναι η γνώση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού, γνώση κατασκευής και λειτουργίας δικτύων, γραφιστικής κλπ. Πέραν αυτών σημαντικοί παράγοντες είναι η διαδραστικότητα της κατασκευής, θέματα ασφαλείας και ενσωμάτωσης νέων τεχνικών και μεθόδων που καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη τη συγκέντρωση τους σε ένα μόνο πρόσωπο. Έτσι, δημιουργήθηκαν εταιρείες οι οποίες συνδυάζουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο (πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος).

  Η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος απαιτεί επιπλέον συνεχή συντήρηση για τη διόρθωση σφαλμάτων, την ανανέωση του αισθητικού τμήματος, την συμβατότητα του με τα τραπεζικά συστήματα συναλλαγών, και την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία (ηλεκτρονικό εμπόριο).

 • Ευθύνομαι για την περιγραφή και την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη μου?

  Στην πώληση προϊόντων μέσω του ίντερνετ το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) πρέπει να αναγράφει σαφώς και επακριβώς την τιμή και τα χαρακτηριστικά των υπό πώληση προϊόντων και, ειδικότερα να διευκρινίζει αν περιλαμβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο συναλλασσόμενος είναι καταναλωτής είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συνολικής τιμής των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Παραπλανητική μπορεί να είναι μια εμπορική πρακτική όταν αφορά εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση των παραπόνων, η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα, ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος.

  Ο Γενικός κανόνας που θέτει ο ν.2251/1994 είναι ότι πρέπει ο καταναλωτής να ενημερώνεται επαρκώς για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού, την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς κ.α. και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια πληροφόρηση να θεωρείται ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματα του με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε εφαρμογή οι διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.

  Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορεί να υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν.


Πνευματικά Δικαιώματα

 • Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

  Σύντομα η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του γραφείου μας. Με την νέα υπηρεσια που θα προσφέρεται σε εγγεγραμμένους χρήστες (δωρεάν) θα είναι  δυνατή η κατ' αρχήν έρευνα πνευματικών δικαιωμάτων. Έτσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να προελέγχει, να προϋπολογίζει και να εντέλει ηλεκτρονικά δικηγόρο για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

  Η διαδικασία είναι απλή, απευθύνεται στον μέσο χρήστη και δεν απαιτεί καμμία ιδιαίτερη γνώση.

  Σε κάθε βήμα της διαδικασίας παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες, ενώ υπάρχει και αναλυτικός οδηγός για την διεξοδική ενημέρωση των χρηστών.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο χρήστης μπορεί να έχει:

  1) μια ικανοποιητική εικόνα για τη δυνατότητα κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων επί του αιτούμενου,

  2) προϋπολογισμό του κόστους κατοχύρωσης για το εμπορικό του σήμα, και

  3) Δυνατότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επί 7 ημέρες την εβδομάδα να αναθέσει άμεσα - ηλεκτρονικά σε

  "ηλεκτρονικό" δικηγόρο την εντολή για την έναρξη της διαδικασίας κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος.  (Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες και ημερομηνία έναρξης!)

 • Μπορώ να κατοχυρώσω μια ιστοσελίδα?

  Αυτό είναι ένα σύνθετο ερώτημα του οποίου η απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ιστοσελίδας. Ενώ ο γενικός κανόνας είναι ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν αποτελούν πρωτότυπα έργα πνευματικής δημιουργίας, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η κατοχύρωση μιας ιστοσελίδας (website) ή κατά ορθότερη προσέγγιση κάποια χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης.

 • Yπάρχει τρόπος να κατοχυρώσω την πνευματική μου δημιουργία?

  Για κάποια είδη πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον αυτά είναι δεκτικά κατοχύρωσης, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένοι κανόνες κατοχύρωσης τους οποίους ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ακολουθήσει προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγνώριση και κατά συνέπεια την νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση τους. Για παράδειγμα, το εμπορικό σήμα είναι ένα από αυτά. Η προστασία σε αυτές τις περιπτώσεις επεκτείνεται έναντι της χρήσης ή εκμετάλλευσης από τρίτους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εμπορική χρήση ενός τέτοιου πνευματικού έργου γίνεται συχνά το μήλο της έριδος μεταξύ φυσικών ή/ και νομικών προσώπων καθώς η εμπορική αξία του μπορεί να ανέλθει σε αξία πολλαπλάσια ακόμη και της λογιστικής αξίας της ίδιας της επιχείρησης.

  Γι αυτό άλλωστε συνίσταται η άμεση και χωρίς χρονοτριβή κατοχύρωση ενός, για παράδειγμα, εμπορικού σήματος, ευθύς αμέσως μετά την δημιουργία του και πριν ακόμη αυτό δημοσιευθεί καθ οιονδήποτε τρόπο προς αποφυγή της απώλειας των δικαιωμάτων επ' αυτού.

 • Γιατί πρέπει να προστατέψω τα πνευματικά δικαιώματά της δημιουργίας μου?

  Δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη υποχρέωση κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου. Φυσικό όμως είναι κάθε δημιουργός έργου να θέλει να αναγνωρίζεται αυτός ως ο δημιουργός του ως μια ελάχιστη αναγνώριση της πνευματικής εργασίας και του μόχθου που κατέβαλε ώστε να απαιτεί να μην αντιγράφεται το έργο του χωρίς την άδειά του. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να βλέπεις το δημιούργημα σου να το οικειοποιείται κάποιος τρίτος και να το εμφανίζει ως δικό του. Πέραν της ηθικής βλάβης η ζημία που προκαλείται στον δημιουργό του έργου είναι και οικονομική. Πολλές φορές μάλιστα η εκμετάλλευση μιας πνευματικής δημιουργίας επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον κάτοχο της και πολύ συχνά μάλιστα συμβαίνει το άτομο αυτό να διαφέρει από τον δημιουργό έχοντας οικειοποιηθεί παρανόμως το δημιούργημα.

  Ο καλύτερος/ οικονομικότερος τρόπος προστασίας είναι η εκ των προτέρων εξασφάλιση της αναγνώρισης του δημιουργού πάνω στο έργο από ότι η εκ των υστέρων προσπάθεια ανάκτησης/ αναγνώρισης του δικαιώματος.


ITLawyers RSS Feed

Μείνετε ενημερωμένοι με τα RSS Feed της ITLawyers.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας News Reader (πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων) της επιλογής σας.

Δίκαιο & Τεχνολογία RSS
Πνευματικά Δικαιώματα RSS
Δελτία Τύπου RSS
Όλες οι κατηγορίες RSS