Εξωδικαστική Συμπαράσταση

Εκτύπωση

Αναλογιζόμενοι τη χρονική συγκυρία, τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, την πολυπλοκότητα των υποθέσεων και την άμεση ανάγκη επίλυσης επιτακτικών θεμάτων, το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε αιτήματα και πληροφορίες καθιστώντας έτσι την προσβασιμότητα σε νομικές συμβουλές άμεση και την δυνατότητα εκπροσώπησης προσιτή σε όλους.

 

Στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι έχει εδώ και καιρό καθιερωθεί όχι μόνο ως υποχρεώση των αντιδίκων η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά, έχει αποδειχθεί ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει ευρειά αποδοχή κυρίως λόγω των αυξημένων πλεονεκτημάτων που παρέχει στα μέρη. Τόσο σε όρους οικονομικούς όσο και σε χρόνους επίλυσης ο εξωδικαστικός συμβιβασμός πλεονεκτεί έναντι της προσφυγής σε πολυδάπανους και χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες.

 

Με την ταχύτητα και την εγγύτητα του διαδικτύου, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπηθούν άμεσα και αποτελεσματικά στην διαπραγμάτευση, σύναψη συμφωνιών, εκτέλεση συμβάσεων και στην επίλυση επιτακτικών αναγκών ερχόμενα σε επικοινωνία -άμεσα- ηλεκτρονικά με δικηγόρο για να τους συμπαρασταθεί και να τους εκπροσωπήσει.