Ποινικό Δίκαιο

Εκτύπωση

Ποινικό ΔίκαιοΤο σύγχρονο ποινικό δίκαιο έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα και ο εξ αυτού ποινικός κολασμός επιχειρείται εν όψει πάντα του δημοσίου συμφέροντος.

Σκοπός του ποινικού δικαίου είναι η διερεύνηση του ποινικού φαινομένου στις τρεις θεμελιακές του εκφράσεις, δηλαδή, το έννομο αγαθό, το έγκλημα και την ποινή.

Σε μια προσπάθεια απλούστευσης του περιεχομένου και της λειτουργίας του ποινικού δικαίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό χωρίζεται σε ουσιαστικό και δικονομικό. Σκοπός του πρώτου είναι η μελέτη των κυρωτικών κανόνων ενώ του δευτέρου το σύνολο των κανόνων (ρυθμιστικό πλαίσιο) που ρυθμίζουν τον μηχανισμό επιβολής των ποινών για τα εγκλήματα.

Η αξιόποινη πράξη:

Άρθρο 14ΠΚ - Έννοια της αξιόποινης πράξης

1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο.

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος –πράξη- περιλαμβάνει και τις παραλείψεις.