Σύνδεση

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

E-mail Εκτύπωση

δικηγορικο γραφειο

Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό έγκλημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων η διάδοση ιών, η χρήση πλαστού λογισμικού, η παράνομη πρόσβαση και υποκλοπή πληροφοριών αλλά και η (συκοφαντική) δυσφήμιση μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων, η ηλεκτρονική απάτη και η πορνογραφία.
Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς και ο διεθνής χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων, συχνά σημαίνει την εμπλοκή αστυνομικών υπηρεσιών του εξωτερικού αλλά και ανάκυψη ζητημάτων διεθνούς δικαιοδοσίας.
Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία αντιμετώπισης ερευνών και διώξεων πολλαπλής δικαιοδοσίας, ενώ οι ειδικευμένοι συνεργάτες μπορούν να χειριστούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση για την ανάλυσή τους.

 

Σημαντικός αριθμός υποθέσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος που χειριζόμαστε αφορούν υποθέσεις του άρθρου 348Α ΠΚ, δηλαδή, υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο καθώς και η αντιμετώπιση κατηγοριών που αφορούν σχετικά πλημμελήματα ή κακουργήματα.


Στο πλαίσιο αυτό ενεργούμε όλες τις σχετικές πράξεις υπεράσπισης κατηγοριών πορνογραφίας ανηλίκων (παιδική πορνογραφία) ως απόλυτα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στο ηλεκτρονικό έγκλημα και το διαδίκτυο έχοντας μέχρι σήμερα να επιδείξουμε την μέγιστη δυνατή επιτυχία στον χειρισμό σχετικών υποθέσεων.

 

Δικηγόροι για ηλεκτρονικό έγκλημα?


You are here: Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Ηλεκτρονικό Έγκλημα