Δίκαιο - Τεχνολογία https://www.itlawyers.gr/ Mon, 29 May 2023 16:05:09 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) http://www.itlawyers.gr/templates/itlawyers/images/logo.png Δικηγορικό γραφείο https://www.itlawyers.gr/ Ηλεκτρονικό Έγκλημα http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/357-Ηλεκτρονικό-Έγκλημα Ο κ. Τσιότσικας Βασίλειος (ITLawyers) εξειδικευμένος δικηγόρος στο ηλεκτρονικό έγκλημα χειρίστηκε την κάτωθι υπόθεση που απασχόλησε πρόσφατα το Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίο Αθηνών. Η απόφαση αναφέρεται εκτενώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά (είδος) και την αυτοματοποιημένη λήψη αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων τα οποία δεν ήταν σε γνώση του κατόχου του Η/Υ. Περαιτέρω γίνεται αναφορά και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ενεργειών (αναζητήσεις) των χρηστών του Η/Υ και των ενεργειών των αστυνομικών (αναζητήσεις με λέξεις κλειδια) που διενέργησαν επιτόπια έρευνα στον Η/Υ στο πλάισιο κατ' οίκον έρευνας. Ειδικότερα ως προς αυτό το ΜΟΔ κατέληξε ότι στο κατηγορητήριο εσφαλμένα συμπεριλήφθηκαν οι αναζητήσεις με αυτές τις λέξεις κλειδιά οι οποίες δεν σχετίζονται με την χρήση του Η/Υ από τους χρήστες αλλά με την αστυνομική έρευνα. Το ΜΟΔ λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω ήτοι την αυτοματοποιημένη λήψη, το είδος των αρχείων και τις ενέργειες των αστυνομικών επί των πειστηρίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται επαρκείς αμφιβολίες του ότι ο κατηγορούμενος εν γνώση του προμηθευτηκε και κατείχε υλικό (αρχεία) πορνογραφίας ανηλίκων και ως εκ τούτου απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

 

Περισσότερα...

]]>
Thu, 25 May 2023 06:09:27 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/357-Ηλεκτρονικό-Έγκλημα
Ηλεκτρονικό έγκλημα - πορνογραφία ανηλίκων http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/356-Ηλεκτρονικό-έγκλημα-πορνογραφία-ανηλίκων Ποινικές υποθέσεις που χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο μας

ITLawyers
Τσιότσικας & Συνεργάτες
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1148/2022 , 1227/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδριάσεις: 07-09-2022 & 20-09-2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 07ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022tsiotsikas 7_8
Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστικού Καταστήματος που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις του Δεύτερου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.
Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, δήλωσε δημόσια στο ακροατήριο, ότι μετείχε ως μέλος στη σύνθεση του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών που εξέδωσε το υπ’αριθμ. 4378/2018 παραπεμπτικό βούλευμα της επίδικης υπόθεσης και ως τούτου, για λόγους κωλύματος που αποκλείουν την άσκηση των καθηκόντων της, υπέβαλε αίτηση αποχής προς την κα Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Μετά από αυτά το Δικαστήριο διέκοψε την συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου, με νέα σύνθεση, να εξεταστεί η δήλωση αποχής της Προέδρου.
Αφού παρήλθε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, συγκροτήθηκε το Δικαστήριο με Πρόεδρο τον αναπληρωματικό δικαστή ΜΑΣΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, προκειμένου να εξεταστεί η προαναφερθείσα δήλωση αποχής. Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανάγνωσε την από 05/09/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7147 δήλωση αποχής.
Το εκ των Τακτικών Δικαστών Δεύτερο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, αφού αποσύρθηκε να διασκεφτεί ως συμβούλιο, στο δωμάτιο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, αφού άκουσε την Εισαγγελέα της Έδρας η οποία πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση και στη συνέχεια αποχώρησε και αφού διασκέφτηκε μυστικό με την παρουσία και της Γραμματέως του κατήρτισε, αφού δε επανήλθε στις έδρες του, δημοσίευσε αμέσως με τον Πρόεδρό του, την υπ' αριθμόν 1148/07-09-2022 απόφαση, την οποία απήγγειλε σε δημόσια συνεδρίαση με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 nap. 1 του ΚΠΔ, κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ΚΠΔ, δηλαδή Ανακριτής; Δικαστής, Εισαγγελέας ή Γραμματέας, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει άμεσα στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου όπου υπηρετεί τον γνωστό σ' αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται από τα καθήκοντά του, σε ορισμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κ.Π.Δ. με σκοπό να του επιτρέψουν να μη μετέχει σε αυτή.
Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του όρ. 14 παρ. 2 περ. στ ΚΠΔ, από την άσκηση των παραπάνω έργων (ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα) σε ποινική υπόθεση αποκλείεται επίσης α)....στ) ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ειδικό στην συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα».
Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23 του Κ.Π.Δ., τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού οφείλουν να δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους ακόμα και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1. Η δήλωση αποχής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το Δικαστήριο συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του Εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος που υπέβαλε τη δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση των καθηκόντων του. Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20, 23 και 24 του ΚΠΔ προκύπτει ότι αρμόδιο όργανο για να κρίνει επί γενομένης δηλώσεως αποχής είναι το Δικαστικό Συμβούλιο [Ζησιάδης ο.π. σελ. 163].
Στην προκειμένη περίπτωση, η Πρόεδρος Πλημ/κών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ σύμφωνα με την από 05/09/2022 δήλωση αποχής της εκθέτει ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης στο πρόσωπό της, επειδή συμμετείχε ως μέλος στη σύνθεση του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών που εξέδωσε το υπ'οριθμ. 4378/2018 παραπεμπτικό βούλευμα της επίδικης υπόθεσης και ως εκ τούτου, για λόγους κωλύματος που αποκλείουν την άσκηση των καθηκόντων της, υπέβαλε αίτηση αποχής προς την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η αίτηση είναι νόμιμη και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει να γίνει δεκτή και να επιτραπεί στην αιτούσα να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπό κρίση υπόθεση, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο έγερσης υπονοιών μεροληψίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην Πρόεδρο Πλημμελειοδικών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της, δεκτής γενομένης της από 05-09-2022 δηλώσεώς της.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά προκειμένου να καταλάβει τη θέση της Προέδρου, η αναπληρωματική δικαστής, Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ. Αφού παρήλθε το παραπάνω χρονικό διάστημα, όλοι οι παράγοντες της δίκης κατέλαβαν τις έδρες τους και τις θέσεις τους στο ακροατήριο, αφού δε βεβαιώθηκε γι’αυτό, η Πρόεδρος διέταξε την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης, δημόσια όπως και προηγούμενα.
Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εκφώνησε το όνομα του κατηγορούμενου, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο και αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών Τσιότσικα Βασίλειο (AM ΔΣΑ 26788) ο οποίος αποδέχτηκε τον διορισμό του και κατέθεσε το υπ' αριθμ. Π2502327 γραμμάτιο προείσπραξης του οικείου δικηγορικού του συλλόγου.

Περισσότερα...

]]> Mon, 22 May 2023 16:45:37 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/356-Ηλεκτρονικό-έγκλημα-πορνογραφία-ανηλίκων Πορνογραφία Ανηλίκων Εισαγγελική Πρόταση http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/354-Πορνογραφία-Ανηλίκων-Εισαγγελική-Πρόταση tsiotsikas Τσιότσικας

Αδίκημα: 348Α ΠΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΒΜ:

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών

Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2,4» 138 παρ. ιβ, του Κ.Π.Δ., την παρούσα ανακριτική δικογραφία που σχηματίστηκε, κατόπιν διενέργειας αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης και υποβολής προς ημάς του υπ' αρ. πρωτ. ... υποβλητικού εγγράφου- αποστολή συνοδείας του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων, σε βάρος του ..........., κατοίκου ........... και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., κατηγορούμενου για την αξιόποινη πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων (προμήθεια, κατοχή, διαμοιρασμός) μέσω πληροφοριακών συστημάτων, όπου η παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12° έτος της ηλικίας του, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα (α. ι, Ι3στ, 14, ι8,26 εδ.α, 27 παρ. ι, 51,52,57,71, 8ο, 94, 98 και 348 A παρ. ι, 2,3, 5 του ΠΚ). Σε εκτέλεση της με ΑΒΜ ... από .../2022 παραγγελίας μας προς την Ανακρίτρια του 15ου Ανακριτικού Τμήματος επακολούθησε κύρια ανάκριση, η οποία περατώθηκε νομοτύπως σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 270§ι,2 και 308§4 του ΚΠΔ (βλ. την από .../2022 Έκθεση Γνωστοποίηση πέρατος Ανάκρισης υπογραφόμενη από τον κατηγορούμενο). Σε βάρος του κατηγορουμένου εξεδόθη το υπ' αρ. .../2022 Ένταλμα προσωρινής Κράτησης δυνάμει του οποίου διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου με χρόνο έναρξης αυτής από την ημερομηνία σύλληψής του, ήτοι από .../2022. Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα ακόλουθα:

Η κατηγορία που αποδόθηκε στον ανωτέρω κατηγορούμενο είναι η ακόλουθη:

...

Read More

Σειρά συμβάσεων ή άλλων διακρατικών κειμένων, ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας 'go, επιχείρησαν στο πλαίσιο καταπολέμησης της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων, να θέσουν φραγμό στην εξάπλωση του προβλήματος και να ασκήσουν πίεση στα κράτη - μέλη για την άμεση λήψη μέτρων κατά της παιδικής πορνογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής. Ήδη στο άρθρο 34·Υ της Διεθνούς Σύμβασης του OHE για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νέα Υόρκη, 26.1.1990 - στην Ελλάδα: Ν 2101/1992) προβλέφθηκε ρητά ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα αναλάμβαναν την υποχρέωση να προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση των παιδιών προς τον σκοπό παραγωγής θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας τα μέτρα αυτά εξειδικεύθηκαν με νεότερες συμβάσεις ή άλλα διακρατικά κείμενα, τόσο από την πλευρά του OHE με το λεγόμενο εν συντομία Προαιρετικό Πρωτόκολλο (Νέα Υόρκη,25-5-2000, ιδίως άρθρο 2 - στην Ελλάδα: Ν 3625/2007), όσο επίσης, από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Σύμβασή του για το Κυβερνοέγκλημα (Βουδαπέστη, 23.11.2001, ιδίως άρθρο g) και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών κατά της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης (Lanzarote Ισπανίας, 25.10.2007, ιδίως άρθρο 20 - στην Ελλάδα: Ν 3727/2008). Ακόμη, για το ίδιο θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την υπ' αρ. 2004/68/ΔΕΥ Απόφαση - Πλαίσιο (22.12.2003, ιδίως άρθρο ι), που σε πολλά σημεία της συντονίζεται με αντίστοιχες ρυθμίσεις της προαναφερθείσας Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κυβερνοέγκλημα. Η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο, που εν μέρει ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν 3625/2007 (πρβλ. ΑιτΕκθ Ν 3625/2007, ΚΝοΒ 55: 2007, σελ. 2944)» αντικαταστάθηκε την 13η Δεκεμβρίου 20ΐι με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Υπό την επίδραση αυτών των διακρατικών κειμένων, η Ελλάδα εισήγαγε το 2002 (Ν 3064/2002) στον Ποινικό της Κώδικα άρθρο (348Α) με τίτλο «Πορνογραφία Ανηλίκων», όπου ωστόσο το σχετικό αδίκημα τιμωρούνταν μόνο για τέλεση από κερδοσκοπία και χωρίς ιδιαίτερη αναφορά για την περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού πορνογραφικού υλικού. Χρειάσθηκε να περάσουν αρκετά χρόνια αναποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της διάταξης (κυρίως λόγω των δυσχερειών στην απόδειξη του υποκειμενικού στοιχείου της κερδοσκοπίας), για να προβεί ο Έλληνας νομοθέτης στην αναδιατύπωση του άρθρου 34&Α ΠΚ. Κυρίως με τον Ν 3625/2007, αλλά και με τον Ν 3727/2008, η σχετική διάταξη διευρύνθηκε σημαντικά, ώστε να περιλαμβάνει από πλευράς αξιοποίνου κάθε πράξη παιδικής πορνογραφίας (ανεξαρτήτως δηλαδή του στοιχείου της κερδοσκοπίας, άρα ακόμη και με σκοπό αποκλειστικά ιδίας χρήσης, και με επιβαρυντική περίσταση εάν το πορνογραφικό υλικό είναι ηλεκτρονικό), ενώ προβλέφθηκαν και αυστηρότερες (κακουργηματικές) ποινές για περιπτώσεις τέλεσης του εγκλήματος -μεταξύ άλλων- κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια (βλ. Ν. Κουράκη, Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (άρθρο 34&Α ΠΚ) Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της. [«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Τεύχος ΐ / Έτος 2012]. Κατά την ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 1,2,3,4 και 5 του ΠΚ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 3064/2002 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του Νόμου 3625/2007, με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και οι περιπτώσεις α και β της παρ. 4 συμπληρώθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 11 και 12, αντίστοιχα, του Α' Κεφαλαίου του Νόμου 3727/2008 και η παρ.4 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιήθηκαν ως προς τις επιβαλλόμενες ποινές και το άρθρο 34&Δ διαμορφώθηκε με το άρθρο 8ο Ν.4855/2021, ΦΕΚ Α' 215/12.11.2021

«ι. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (ΐ) έτους και χρηματική ποινή. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων σννιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4- Οι πράξεις των παρ. ι και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη και χρηματική ποινή: α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα, β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (ίο) ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.»

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου και ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά. Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ. ι και 2 τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια (ήδη δε, μετά την απάλειψη της κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης από τη διάταξη του άρθρου 13 του νέου ΠΚ, μόνο κατ' επάγγελμα) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του. Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd- Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ίδιου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (ΑΠ 643/2020, 1133/2018, ΑΠ 1648/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, κατά το άρθρο 98 ΠΚ

«αν περισσότερες από μία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1, να επιβάλει μία και μόνο ποινή. Για την επιμέτρησή της το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων».

Από τη διάταξη αυτή, που έχει θεσπιστεί προς το σκοπό επιεικέστερης μεταχείρισης του κατηγορουμένου, προκύπτει ότι το κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ομοειδούς πραγματικής συρροής εγκλημάτων, που συνέχονται μεταξύ τους λόγω της ενότητας του δόλου του δράστη και της μορφής του αδικήματος που επαναλαμβάνεται από τον ίδιο αυτουργό, στην οποία (συρροή) όμως το δικαστήριο μπορεί αντί να καταγνώσει στον δράστη συνολική ποινή, να επιβάλει μία (ενιαία) ποινή, λαμβάνοντας υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων, μέσα στα πλαίσια της ποινής του οικείου εγκλήματος. (Ολομ. ΑΠ 5/2002), ΑΠ 1248/2019, ΑΠ 1846/2019 ΑΠ 98/2018 Α' Δημοσίευση Νόμος, [Βλ. ΑΠ (Συμβ) 115/2004 ΠοινΧρ ΝΕ'2005/ σελ. 33> ΑΠ (Συμβ) 1142/2003 ΠοινΧρ ΝΔ'2004/ σελ. 245, ΑΠ (Συμβ) 1560/2003 ΠοινΧρ ΝΔ* 2004/ σελ. 441» ΑΠ (Συμβ) 1673/2002 ΠοινΧρ ΝΓ'2003/ σελ. 630]. itlawyers.gr

*Για την λήψη ανωνυμοποιημένου αντιγράφου ολόκληρης της πρότασης εγγραφείτε στο σχετικό πεδίο ή επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

ITLawyers

]]>
Wed, 19 Apr 2023 08:12:46 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/354-Πορνογραφία-Ανηλίκων-Εισαγγελική-Πρόταση
Πνευματικά δικαιώματα επί προγραμμάτων Η/Υ http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/352-Πνευματικά-δικαιώματα-επί-προγραμμάτων-Η-Υ Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και δη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παράθεση νομοθεσίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ' αριθμ. 2816/2022 Απόφαση.

Το άρθρο 65 §§ 1 εδ. α΄ και 2 εδ. α΄ Ν. 2121/1993 ορίζει ότι: «Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον» και «όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης».

Περισσότερα...

]]>
Tue, 07 Mar 2023 20:41:00 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/352-Πνευματικά-δικαιώματα-επί-προγραμμάτων-Η-Υ
Προσωπικά δεδομένα http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/351-Προσωπικά-δεδομένα Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 12ης Ιανουαρίου 2023 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – RW κατά Österreichische Post AG

(Υπόθεση C-154/21) 1

[Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ – Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα του – Πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Περιορισμοί]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

RW

κατά

Österreichische Post AG

Διατακτικό

Το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

έχει την έννοια ότι:

το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, το οποίο προβλέπει η εν λόγω διάταξη, συνεπάγεται, οσάκις τα δεδομένα αυτά κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν σε αποδέκτες, την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να γνωστοποιήσει στο υποκείμενο των δεδομένων τη συγκεκριμένη ταυτότητα των αποδεκτών, εκτός αν οι αποδέκτες είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ή αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδεικνύει ότι τα αιτήματα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 5, του κανονισμού 2016/679, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να γνωστοποιήσει στο υποκείμενο των δεδομένων μόνο τις κατηγορίες των εν λόγω αποδεκτών.

]]>
Wed, 01 Mar 2023 14:38:12 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/351-Προσωπικά-δεδομένα
Ηλεκτρονικό έγκλημα πορνογραφία ανηλίκων http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/350-Ηλεκτρονικό-έγκλημα-πορνογραφία-ανηλίκων  

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:1590/2022 1593/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /
Συνεδριάσεις της … Νοεμβρίου 2022
Σύνθεση του Δικαστηρίου
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Πλημμελειοδικών
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πλημμελειοδίκηςitlawyers
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Πλημμελειοδίκης
ΛΑΛΛΗ ΡΟΖΑΛΙΑ Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ Συνήγορος υπεράσπισης

 

1) Πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη.

2) Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων με παθόντα μη συμπληρώσαντα τα 14 έτη.

3) Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με το υπ 'αριθμ. 2296/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΩΔΗ

Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστικού Καταστήματος που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις του Δευτέρου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο, και όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω, διορίζει συνήγορο να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών, ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με ΑΜ/ΔΣΑ 026788, ο οποίος αποδέχθηκε τον διορισμό του και για τη νομιμοποίηση της παραστάσεώς της προσκόμισε το υπ' αριθμόν … Γραμμάτιο Καταβολής Εισφορών & … του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.


 

Περισσότερα...

]]>
Sat, 18 Feb 2023 16:27:54 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/350-Ηλεκτρονικό-έγκλημα-πορνογραφία-ανηλίκων
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/349-Βούλευμα-Συμβουλίου-Πλημμελειοδικών-Αθηνών ηλεκκτρονικό έγκλημα - πορνογραφία ανηλίκων - περαιτέρω κύρια ανάκριση

Αριθμός

2344/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕIΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Γεωργία Σταμάτη, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Χριστίνα Κοκορέλια και Στυλιανή Αργυρή, Πλημμελειοδίκες.

Συνήλθε στο γραφείο της Προέδρου στις 10 Ιουνίου 2022, παρουσία της Γραμματέως, Μαρίας Κουμπανάκη, προκειμένου να αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση.

Περισσότερα...

]]>
Thu, 26 Jan 2023 19:15:21 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/349-Βούλευμα-Συμβουλίου-Πλημμελειοδικών-Αθηνών
Δικαίωμα στη λήθη http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/348-Δικαίωμα-στη-λήθη Αίτηση διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται προς τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)


της 8ης Δεκεμβρίου 2022 (*)


«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Άρθρο 12, στοιχείο βʹ – Άρθρο 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ – Φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο – Αναζήτηση με βάση το ονοματεπώνυμο προσώπου – Εμφάνιση συνδέσμου ο οποίος οδηγεί σε άρθρα στον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης τα οποία περιέχουν πληροφορίες φερόμενες ως ανακριβείς – Εμφάνιση, με μορφή μικρογραφιών (thumbnails), των φωτογραφιών που συνοδεύουν τα εν λόγω άρθρα στον κατάλογο των αποτελεσμάτων της αναζήτησης εικόνων – Αίτηση διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται προς τον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης – Στάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Άρθρα 7, 8, 11 και 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποχρεώσεις και ευθύνες του φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης όσον αφορά την επεξεργασία αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων – Βάρος αποδείξεως το οποίο φέρει ο αιτών τη διαγραφή»


Στην υπόθεση C‑460/20,

 

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφαίνεται:


1)      Το άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),


έχει την έννοια ότι:


στο πλαίσιο της στάθμισης που πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ, αφενός, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατά την εξέταση αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται στον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης για την αφαίρεση από τον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης του συνδέσμου προς περιεχόμενο που περιλαμβάνει ισχυρισμούς τους οποίους το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση θεωρεί ανακριβείς, η εν λόγω διαγραφή συνδέσμων δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση να έχει επιλυθεί το ζήτημα της ακρίβειας του ταξινομημένου περιεχομένου, τουλάχιστον προσωρινά, στο πλαίσιο ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο κατά του παρόχου περιεχομένου.


2)      Το άρθρο 12, στοιχείο βʹ, και το άρθρο 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και το άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 2016/679


έχουν την έννοια ότι:


στο πλαίσιο της στάθμισης που πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ, αφενός, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, αφετέρου, των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά την εξέταση αιτήσεως διαγραφής συνδέσμων η οποία απευθύνεται στον φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης για την αφαίρεση από τα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνων που πραγματοποιείται με βάση το ονοματεπώνυμο ενός φυσικού προσώπου των φωτογραφιών που εμφανίζονται με μορφή μικρογραφιών και απεικονίζουν το εν λόγω πρόσωπο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πληροφοριακή αξία των εν λόγω φωτογραφιών ανεξαρτήτως του πλαισίου της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα από την οποία προέρχονται, αλλά λαμβανομένου υπόψη κάθε στοιχείου κειμένου το οποίο συνοδεύει άμεσα την εμφάνιση των φωτογραφιών στα αποτελέσματα αναζήτησης και δύναται να αποσαφηνίσει την πληροφοριακή αξία των φωτογραφιών.

]]>
Sat, 17 Dec 2022 10:43:52 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/348-Δικαίωμα-στη-λήθη
Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Έξυπνες κινητές συσκευές http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/347-Ανταγωνισμός-–-Κατάχρηση-δεσπόζουσας-θέσης-–-Έξυπνες-κινητές-συσκευές Απόφαση στην Υπόθεση T-604/18 Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 – Google και Alphabet κατά Επιτροπής (Google Android)

Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Έξυπνες κινητές συσκευές – Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ και του άρθρου 54 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ – Έννοιες της πλατφόρμας και της πολύπλευρης αγοράς (οικοσύστημα) – Λειτουργικό σύστημα (Google Android) – Κατάστημα εφαρμογών (Play Store) – Εφαρμογές αναζήτησης και πλοήγησης (Google Search και Chrome) – Συμφωνίες με τους κατασκευαστές συσκευών και τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων – Διαρκής και ενιαία παράβαση – Έννοιες του συνολικού σχεδίου και των συμπεριφορών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας παράβασης (ομαδοποιήσεις προϊόντων, πληρωμές υπό τον όρο της αποκλειστικότητας και υποχρεώσεις κατά του κατακερματισμού) – Αποτελέσματα εκτοπισμού – Δικαιώματα άμυνας

Περισσότερα...

]]>
Wed, 07 Dec 2022 16:23:08 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/347-Ανταγωνισμός-–-Κατάχρηση-δεσπόζουσας-θέσης-–-Έξυπνες-κινητές-συσκευές
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2022 ΑΠΔΠΧ http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/346-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-5-2022-ΑΠΔΠΧ Για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4624/2019 (προσωπικά δεδομένα) στο ν/σ για την "Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών"

Η Αρχή, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξέτασε το κεφάλαιο ΣΤ' του Σχεδίου Νόμου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Παράλληλα, ενεργώντας αυτεπάγγελτα, εξέτασε τις λοιπές προτεινόμενες ρυθμίσεις, στον βαθμό που αυτές επηρεάζουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή προσδιόρισε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου νόμου τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης στα οποία προβαίνει σε ειδικές παρατηρήσεις.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2022

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση στην έδρα της την 22-11-2022, προκειμένου να εκδώσει γνώμη επί σχεδίου νόμου κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Σπυρίδων Βλαχόπουλος ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Χρήστος Καλλονιάτης, Αικατερίνη Ηλιάδου και το αναπληρωματικό μέλος Μαρία Ψάλλα σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Γρηγόρη Τσόλια, ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο Γ. Ρουσόπουλος, ειδικός επιστήμονας, ως βοηθός εισηγητή, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας, ενώ η έτερη βοηθός εισηγητή Ελένη Μαραγκού, ειδικός επιστήμονας, απουσίασε λόγω κωλύματος. 

Περισσότερα...

]]>
Wed, 30 Nov 2022 20:57:12 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/δικαιο-τεχνολογια/346-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-5-2022-ΑΠΔΠΧ