Πνευματικά Δικαιώματα https://www.itlawyers.gr/ Thu, 28 Sep 2023 23:23:23 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) http://www.itlawyers.gr/templates/itlawyers/images/logo.png Δικηγορικό γραφείο https://www.itlawyers.gr/ Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στοιχεία μετακίνησης από την Google http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/313-Συγκεντρωτικά-και-ανωνυμοποιημένα-στοιχεία-μετακίνησης-από-την-Google Ελλάδα. Στατιστικά συσχετιζόμενα με τον covid 19 για χρήση από τους αξιωματούχους Υγείας

Συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα στατιστικά μετακίνησης από την Google

H google προχώρησε σήμερα στην δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις μετακινήσεις των Ελλήνων με ημερομηνία 29/3/2020.

Περισσότερα...

]]>
Fri, 03 Apr 2020 09:14:37 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/313-Συγκεντρωτικά-και-ανωνυμοποιημένα-στοιχεία-μετακίνησης-από-την-Google
Προστασία των καταναλωτών – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/253-Προστασία-των-καταναλωτών-–-Αθέμιτες-εμπορικές-πρακτικές ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (όγδοο τμήμα)

της 7ης Σεπτεμβρίου 2016

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Άρθρα 5 και 7 – Συνοδευόμενη με παρεπόμενες παροχές προσφορά – Πώληση υπολογιστή εξοπλισμένου με προεγκατεστημένα λογισμικά – Oυσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την τιμή – Παραπλανητική παράλειψη – Αδυναμία του καταναλωτή να αποκτήσει τον ίδιο τύπο υπολογιστή χωρίς λογισμικά»

Στην υπόθεση C‑310/15,

Περισσότερα...

]]>
Wed, 14 Sep 2016 11:45:30 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/253-Προστασία-των-καταναλωτών-–-Αθέμιτες-εμπορικές-πρακτικές
Κίνδυνος σύγχυσης. Κανόνας της διπλής ταυτότητας σημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών (double http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/251-Κίνδυνος-σύγχυσης-Κανόνας-της-διπλής-ταυτότητας-σημάτων-και-προϊόντων-υπηρεσιών-(double ΠΠρΑθ 875/2016

Κοινοτικό Σήμα – Κανονισμός 207/2009. Αγωγή περί άρσης της προσβολής του σήματος και παράλειψης αυτής στο μέλλον

Κίνδυνος σύγχυσης. Εφαρμογή του κανόνα της διπλής ταυτότητας σημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών (double identity), επί της οποίας δεν απαιτείται η συνδρομή κινδύνου σύγχυσης. Δεκτή εν μέρει η αγωγή.

Περισσότερα...

]]>
Wed, 14 Sep 2016 06:55:52 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/251-Κίνδυνος-σύγχυσης-Κανόνας-της-διπλής-ταυτότητας-σημάτων-και-προϊόντων-υπηρεσιών-(double
Πνευματικά δικαιώματα Οδηγία 96/9/ΕΚ http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/208-Πνευματικά-δικαιώματα-Οδηγία-96-9-ΕΚ Πρόσφατη νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απόφαση 2014 (19/12/2013)

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων έχει την έννοια ότι επιχείρηση που θέτει σε διαδικτυακή λειτουργία θεματική μεταμηχανή αναζήτησης, προβαίνει σε επαναχρησημοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου προστατευόμενης βάσης δεδομένων εφόσον:

1)  η μηχανή αναζήτησης  παρέχει στον τελικό χρήστη τυποποιημένο έγγραφο

Περισσότερα...

]]>
Tue, 01 Apr 2014 09:06:17 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/208-Πνευματικά-δικαιώματα-Οδηγία-96-9-ΕΚ
Rapidshare και παράνομο υλικό http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/198-Rapidshare-και-παράνομο-υλικό Το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου υποχρεώνει τη Rapidshare να εμποδίζει τους χρήστες να «συνδέονται» με παράνομο υλικό.

Περισσότερα...

]]>
Thu, 22 Mar 2012 09:22:47 GMT http://www.itlawyers.gr/ενημερωση/Πνευματικά-Δικαιώματα/198-Rapidshare-και-παράνομο-υλικό