Σύνδεση

Αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων

E-mail Εκτύπωση PDF

Το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι απλώς συμβολικό.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δελτίο Τύπου 61/20

14 Μαΐου 2020

Υπόθεση C-129/19

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα

Presidenza del Consiglio dei Ministri v BV

 

Γενικός Εισαγγελέας Bobek: Τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν αποζημίωση σε οποιοδήποτε θύμα βίαιου εκ προθέσεως εγκλήματος, ανεξάρτητα από την κατοικία του. Ακόμη και αν η αποζημίωση δεν σημαίνει πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, το ποσό της δεν μπορεί να είναι απλώς συμβολικό.

Περισσότερα...

Επίδοση Αγωγής - Κώδικας Πολιτικής δικονομίας

E-mail Εκτύπωση PDF

Η ανεπίδοτη αγωγή στην τακτική διαδικασία δεν παράγει όχι μόνον δικονομικές συνέπειες (εκκρεμοδικία), αλλά και ουσιαστικές συνέπειες (διακοπή παραγραφής, τοκοδοσία), ενώ η μη νομίμως ή εκπροθέσμως επιδοθείσα αγωγή δεν παράγει μεν δικονομικές, αναπτύσσει, όμως, ουσιαστικές συνέπειες λόγω της συνεπαγόμενης όχλησης του εναγομένου (ΑΚ 340), ώστε να επάγεται τη διακοπή της αρξάμενης παραγραφής και τη γένεση τόκων υπερημερίας (ΑΚ 345) – όχι, όμως, και δικονομικών τόκων (ΑΚ 346) – αν ασκηθεί, μέσα σε έξι μήνες από την τελεσίδικη απόρριψη της σχετικής αγωγής, νέα αγωγή (ΑΚ 263 παρ. 2).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός αποφάσεως         485/2020

 

(ΓΑΚ/ΕΑΚ 11700/5266/2018)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

(τακτική διαδικασία)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αντωνία Κοντογεωργάκη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, και από τη Γραμματέα Αθανασία Πουλοπούλου.

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 68


You are here: Βρίσκεστε εδώ: Αρχική