Σύνδεση

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο κ. Τσιότσικας Βασίλειος (ITLawyers) εξειδικευμένος δικηγόρος στο ηλεκτρονικό έγκλημα χειρίστηκε την κάτωθι υπόθεση που απασχόλησε πρόσφατα το Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίο Αθηνών. Η απόφαση αναφέρεται εκτενώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά (είδος) και την αυτοματοποιημένη λήψη αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων τα οποία δεν ήταν σε γνώση του κατόχου του Η/Υ. Περαιτέρω γίνεται αναφορά και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ενεργειών (αναζητήσεις) των χρηστών του Η/Υ και των ενεργειών των αστυνομικών (αναζητήσεις με λέξεις κλειδια) που διενέργησαν επιτόπια έρευνα στον Η/Υ στο πλάισιο κατ' οίκον έρευνας. Ειδικότερα ως προς αυτό το ΜΟΔ κατέληξε ότι στο κατηγορητήριο εσφαλμένα συμπεριλήφθηκαν οι αναζητήσεις με αυτές τις λέξεις κλειδιά οι οποίες δεν σχετίζονται με την χρήση του Η/Υ από τους χρήστες αλλά με την αστυνομική έρευνα. Το ΜΟΔ λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω ήτοι την αυτοματοποιημένη λήψη, το είδος των αρχείων και τις ενέργειες των αστυνομικών επί των πειστηρίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται επαρκείς αμφιβολίες του ότι ο κατηγορούμενος εν γνώση του προμηθευτηκε και κατείχε υλικό (αρχεία) πορνογραφίας ανηλίκων και ως εκ τούτου απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 26 Μάιος 2023 18:32 Περισσότερα...

Ηλεκτρονικό έγκλημα - πορνογραφία ανηλίκων

E-mail Εκτύπωση PDF

Ποινικές υποθέσεις που χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο μας

ITLawyers
Τσιότσικας & Συνεργάτες
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1148/2022 , 1227/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδριάσεις: 07-09-2022 & 20-09-2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 07ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022tsiotsikas 7_8
Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστικού Καταστήματος που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις του Δεύτερου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.
Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, δήλωσε δημόσια στο ακροατήριο, ότι μετείχε ως μέλος στη σύνθεση του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών που εξέδωσε το υπ’αριθμ. 4378/2018 παραπεμπτικό βούλευμα της επίδικης υπόθεσης και ως τούτου, για λόγους κωλύματος που αποκλείουν την άσκηση των καθηκόντων της, υπέβαλε αίτηση αποχής προς την κα Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Μετά από αυτά το Δικαστήριο διέκοψε την συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου, με νέα σύνθεση, να εξεταστεί η δήλωση αποχής της Προέδρου.
Αφού παρήλθε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, συγκροτήθηκε το Δικαστήριο με Πρόεδρο τον αναπληρωματικό δικαστή ΜΑΣΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, προκειμένου να εξεταστεί η προαναφερθείσα δήλωση αποχής. Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανάγνωσε την από 05/09/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7147 δήλωση αποχής.
Το εκ των Τακτικών Δικαστών Δεύτερο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, αφού αποσύρθηκε να διασκεφτεί ως συμβούλιο, στο δωμάτιο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, αφού άκουσε την Εισαγγελέα της Έδρας η οποία πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση και στη συνέχεια αποχώρησε και αφού διασκέφτηκε μυστικό με την παρουσία και της Γραμματέως του κατήρτισε, αφού δε επανήλθε στις έδρες του, δημοσίευσε αμέσως με τον Πρόεδρό του, την υπ' αριθμόν 1148/07-09-2022 απόφαση, την οποία απήγγειλε σε δημόσια συνεδρίαση με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 nap. 1 του ΚΠΔ, κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ΚΠΔ, δηλαδή Ανακριτής; Δικαστής, Εισαγγελέας ή Γραμματέας, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει άμεσα στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου όπου υπηρετεί τον γνωστό σ' αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται από τα καθήκοντά του, σε ορισμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Κ.Π.Δ. με σκοπό να του επιτρέψουν να μη μετέχει σε αυτή.
Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του όρ. 14 παρ. 2 περ. στ ΚΠΔ, από την άσκηση των παραπάνω έργων (ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα) σε ποινική υπόθεση αποκλείεται επίσης α)....στ) ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ειδικό στην συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα».
Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23 του Κ.Π.Δ., τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού οφείλουν να δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους ακόμα και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1. Η δήλωση αποχής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το Δικαστήριο συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του Εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος που υπέβαλε τη δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση των καθηκόντων του. Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20, 23 και 24 του ΚΠΔ προκύπτει ότι αρμόδιο όργανο για να κρίνει επί γενομένης δηλώσεως αποχής είναι το Δικαστικό Συμβούλιο [Ζησιάδης ο.π. σελ. 163].
Στην προκειμένη περίπτωση, η Πρόεδρος Πλημ/κών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ σύμφωνα με την από 05/09/2022 δήλωση αποχής της εκθέτει ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης στο πρόσωπό της, επειδή συμμετείχε ως μέλος στη σύνθεση του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών που εξέδωσε το υπ'οριθμ. 4378/2018 παραπεμπτικό βούλευμα της επίδικης υπόθεσης και ως εκ τούτου, για λόγους κωλύματος που αποκλείουν την άσκηση των καθηκόντων της, υπέβαλε αίτηση αποχής προς την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η αίτηση είναι νόμιμη και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει να γίνει δεκτή και να επιτραπεί στην αιτούσα να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπό κρίση υπόθεση, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο έγερσης υπονοιών μεροληψίας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην Πρόεδρο Πλημμελειοδικών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της, δεκτής γενομένης της από 05-09-2022 δηλώσεώς της.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης το Δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά προκειμένου να καταλάβει τη θέση της Προέδρου, η αναπληρωματική δικαστής, Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, ΧΟΝΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ. Αφού παρήλθε το παραπάνω χρονικό διάστημα, όλοι οι παράγοντες της δίκης κατέλαβαν τις έδρες τους και τις θέσεις τους στο ακροατήριο, αφού δε βεβαιώθηκε γι’αυτό, η Πρόεδρος διέταξε την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης, δημόσια όπως και προηγούμενα.
Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εκφώνησε το όνομα του κατηγορούμενου, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο και αφού ρωτήθηκε από την Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών Τσιότσικα Βασίλειο (AM ΔΣΑ 26788) ο οποίος αποδέχτηκε τον διορισμό του και κατέθεσε το υπ' αριθμ. Π2502327 γραμμάτιο προείσπραξης του οικείου δικηγορικού του συλλόγου.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 23 Μάιος 2023 15:51 Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 83


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 385

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/itlasgr1/public_html/templates/itlawyers/html/pagination.php on line 403

You are here: Βρίσκεστε εδώ: Αρχική